top of page

En verklig topprodukt
inom energilagring i bostäder,
och i branschen.

LUNA2000 S1

Mer energi,
lyser längre

Module+ arkitekturen gör det möjligt för LUNA S1 att använda den inbyggda energioptimeraren, vilket förbättrar mer än 40% användar energi* och garanti upp till 15 år**.

Optimering på modulnivå säkerställer plug-and-play-kapacitetsutbyggnad. Varje nytt batteri är alltid redo att användas utan behov av förladdning eller SOC-kalibrering.

40%

Mer användbar energi*

15 år

Garanti**

*Genomströmning per kWh utlovad i motsvarande garantibrev.
**Den 15-åriga garantin gäller endast när LUNA S1 är ansluten till SmartPVMS. För detaljer, se garantibrevet.

Fler kunder väljer batterier

Fler kunder väljer idag att skaffa batterier tillsammans med sin solcellsanläggning. Är det lönsamt? Ja! Auterra Solar rekommenderar dig att köpa ett batteri till din solcellsanläggning. Fördelarna är många, bland annat sparar du pengar på att installera ett batteri i samband med solceller. Dessutom är det en mycket fördelaktig skattereduktion för solcellsbatterier på hela 50%.

Tack vare solceller 

kan vi utvinna energi från solen och producera vår egen el.Solcellerna kan under dagens ljusa timmar ta till vara på solen som förnybar energikälla – men när solen gått ner måste solcellerna invänta morgondagen för att kunna producera ny solel. Med ett batteri för lagring av solel kan överskottet som producerats under dagen lagras och användas under dygnets övriga timmar.

Istället för att din överskottsel automatiskt säljs vidare till elnätet kan du med ett batteri lagra solenergin och använda vid ett senare tillfälle. Att lagra elen som inte förbrukats under dagen gör att du inte behöver sälja överskottselen till ett lägre pris än vad den faktiskt kostar att köpa tillbaka. På så vis kan du rusta dig för elmarknadens rusande priser, samtidigt som du bidrar till en klimatsmart värld. Att investera i ett solcellsbatteri är således en lönsam investering!

Oöverträffade prestanda
med oöverträffad tystnad

Separat temperaturkontrollsystem säkerställer att cellerna och energioptimerarna fungerar tillförlitligt i kalla respektive varma miljöer, vilket skyddar mot överdriven värme och eliminerar behovet av en bullrig fläkt. Tyst drift på 29 dB* ger dig sinnesfrid.

Aktivt isoleringsskydd

Trestegsskydd från intelligent överströmsskydd till kortslutningsskydd på sträng- och modulnivå, undviker fara för extern kortslutning och överström och ger ett omfattande säkerhetsskydd.

Undervattensskydd

Förbättrat IP66 vattentätt skydd gör att den kan fortsätta att hålla sig säker på ett undervattensdjup på 40 cm i 72 timmar, och styra platsen med oöverträffad säkerhet under dagar med översvämning, regn eller snösmältning.

bottom of page